Psykologene

Alle våre psykologer har autorisasjon og er medlemmer av Norsk psykologforening

Psykolog Line Brotnow Decker

Line B. Decker

Psykolog


Line er utdannet ved Universitetet i Paris, University College London og Yale University og har videreutdanning fra Institutt for Mentalisering. Hun har i en årrekke jobbet med barn, ungdom, foreldre og familier i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjen i Norge, Frankrike og USA.

 

Line har videreutdanning innenfor mentaliseringsbasert terapi (MBT) og er sertifisert behandler og veileder. Hun har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av vansker med selvbilde, nære relasjoner, angst, depresjon, traumer og personlighetsforstyrrelser hos barn og voksne. Line kan tilby behandling på norsk, engelsk og fransk.

 

Line jobber i tillegg som veileder og foredragsholder og som forsker ved blant annet Yale Child Study Center i USA.    

 

Epost: Line@akerselvapsykologene.no

 

Psykolog Kristoffer Andersen

Kristoffer Andersen

Psykolog


Kristoffer er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer og Københavns Universitet. Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har arbeidet med ungdom på BUP, samt voksne på både døgnavdeling og DPS. Det de siste årene har Kristoffer jobbet med langtids gruppe- og individualterapi ved seksjon for gruppeterapi på Akershus Universitetssykehus.  

Kristoffer har erfaring med behandling av personlighetsrelaterte problemer, selvfølelse, relasjonelle vansker, rusproblematikk, kriser, angst og depresjon.  

Han har en 3-årig videreutdanning i intensiv korttids psykodynamisk terapi (ISTDP). I tillegg en del erfaring med mentaliseringsbasert terapi (MBT) og eksistensiell psykoterapi.  

Kristoffer er Honorary Research Associate ved Imperial College London og jobber i perioder som foreleser for psykologistudenter på Høgskolen i Kristiania. Han tilbyr individualterapi og parterapi.  


 

Epost: ka@akerselvapsykologene.no


Kristoffer Lygren Walther

Kristoffer Lygren Walther

Psykologspesialist og daglig leder

 

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har videreutdanning fra Institutt for aktiv psykoterapi og Institutt for mentalisering.


Han har gjennom mer enn 10 år i spesialisthelsetjenesten opparbeidet seg bred erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, kriser og selvfølelsesproblematikk.


Han har jobbet både med rusproblematikk, med barn og ungdom og med døgnbehandling på DPS. De siste 7 årene ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål, da med voksne med personlighetsforstyrrelse, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker. Han har også lang erfaring fra Kveldspoliklinikken, "Raskere tilbake". Dette er et tilbud til personer som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av jobbrelatert stress.


Han har spesiell kompetanse innenfor korttids psykodynamisk terapi (STDP) og er sertifisert MBT-terapeut og veileder (mentaliseringsbasert behandling) for indviduell- og gruppeterapi. Han har også videreutdanning innen behandling av traumer (EMDR).


Kristoffer er i tillegg kursleder, foredragsholder, gruppeterapeut og veileder. 

 

Epost: Kristoffer@akerselvapsykologene.no

 

Hanna Harbitz

Hanna Harbitz

Psykolog

 

Hanna er utdannet ved NTNU og Syddanske Universitet. og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten (BUP), med rusproblematikk samt førstelinjetjenesten med ungdom og unge voksne. Hun har også erfaring med behandling av voksne, familier og par.


Spesifikt har hun kompetanse på behandling av tilknytning, selvfølelse og avhengighetsproblematikk, samt traumer, depresjon og angst.


Hanna har erfaring med en lang rekke terapiformer (eksponeringsterapi, emosjonsfokusert terapi), og tilbyr parterapi.


Hun går spesialiserende utdanning i regi av Norsk psykologforening. 


Epost: Hanna@akerselvapsykologene.no

 

Christian Schlüter

Christian Schlüter

Psykologspesialist og faglig leder

 

Christian er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Institutt for mentalisering.


Han har over 20 års erfaring innenfor psykisk helsevern for voksne, og har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser.


Christian er også lærer, kursleder, foredragsholder og veileder, og har skrevet flere bøker.

 

Epost: Christian@akerselvapsykologene.no

 

Julie Korseth

Julie Korseth

Psykolog

 

Julie er utdannet ved Universitetet i Oslo, og jobber til daglig ved Nydalen DPS. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten.


Hun har videreutdannelse fra Institutt for aktiv psykoterapi, og har særlig kompetanse innen behandling av psykoser, angst og depresjon, rus, livskriser og relasjonelle vansker. Hun har tidligere jobbet for ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), samt med veiledning av pårørende.


Hun går Norsk psykologforening sitt spesialistprogram. 


Julie jobber hos Akerselvapsykologene tirsdag ettermiddag.

 

Epost: Julie@akerselvapsykologene.no

 

Hege-Kristin Ulleberg

Hege-Kristin Ulleberg

Psykologspesialist


Hege er utdannet ved Universitetet i Bergen og ble godkjent spesialist i klinisk psykologi for voksne i 2014. Hun har over 12 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

De siste 6 årene har Hege jobbet ved Vestfold DPS med utredning og behandling av personer som strever med følelser og relasjoner til andre, samt angst, depresjon, rus, spiseproblematikk, selvskading. Hun har også erfaring med behandling av personer i livskriser, lærevansker/adhd, voldsproblematikk eller akutte kriser.

Hege har videreutdanning og lang erfaring i bruk av mentaliseringsbasert terapi (MBT) både i gruppe og individuelt. Hun tar nå en videreutdanning i regi av Institutt for Gruppeanalyse (IGA), samt MBT-veilederutdanning. Hun har tidligere videreutdanning i strukturerte voldsrisikovurderinger (VIVO-I og VIVO-II), i tillegg til en rekke andre kurs. 

Hege jobber både individuelt, med par og med grupper. 

 

Epost: hege@akerselvapsykologene.no

 

Simen Fjellstad Holm

Simen Fjellstad Holm

Psykolog


Simen er utdannet ved University of Essex og Syddansk Universitet. Han jobbet tidligere ved Personlighetspoliklinikken, avd. for Personlighetspsykiatri. Der behandlet han personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, samt angst, depresjon og relasjonelle problemer.


Simen har tidligere jobbet i BUP og i bydel Grünerløkka. Han har erfaring med korttidsterapi, kognitiv terapi, eksponeringsterapi, og aksept- og engasjementterapi (ACT), samt videreutdanning i mentaliseringsbasert terapi (MBT).


Han har tidligere vært skribent i Psykologisk.no, og tilbyr terapi på engelsk. Simen jobber individuelt, med par og med grupper.


Simen er også fast huspsykolog på "Pia og psyken". Lytt her 

 

Epost: simen@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Fride gulliksen

Fride Nesbakk

Psykolog


Fride er utdannet ved Universitetet i Oslo og jobber til daglig ved Nydalen DPS. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun jobber primært med individualterapi for voksne og ungdommer, i tillegg til foreldreveiledning.

Hun har kompetanse på behandling av angst, depresjon, relasjonelle vansker samt traumer.

 

Fride går spesialistprogrammet til Norsk psykologforening.

 

Hun jobber tirsdag ettermiddag.


Epost: fride@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS