Psykologene

Alle våre psykologer har autorisasjon og er medlemmer av Norsk psykologforening

Lars Henrik Thoresen Akerselvapsykologene

Lars Henrik Thoresen

Psykolog


Lars Henrik er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har videreutdanning fra Institutt for Psykoterapi og Psykoanalytisk Institutt. 


Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med behandling av barn, ungdom og voksne. Han har erfaring med individualterapi i korte og langvarige forløp, og har også erfaring som gruppeterapeut. 


Han har særlig kompetanse innen behandling av depresjon, utfordringer i relasjon, angst, søvnvansker, seksualitet og spiseforstyrrelser

  

 

Epost: lars@akerselvapsykologene.no

 

Psykolog Winnie Ødegård

Winnie Ødegård

Psykologspesialist


Winnie er utdannet ved Universitet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra institutt for gruppeanalyse, institutt for mentalisering, RBUP og Nic Waals institutt. 


Winnie har over 20 års erfaring innen psykisk helsevern for både barn, ungdom og voksne, og har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av psykosomatikk, kjønnsidentitet, spiseforstyrrelser, komplekse traumer og relasjonelle vansker. Hun jobber både individuelt, med par og i grupper, samt underviser og veileder. 


Winnie har også mange års erfaring med oppfølging av mennesker som opplever medieeksponering

  

 

Epost: winnie@akerselvapsykologene.no

 

Psykolog Line Brotnow Decker

Line B. Decker

Psykolog


Line er for tiden i permisjon og tar ikke inn nye klienter. 

Line er utdannet ved Universitetet i Paris, University College London og Yale University og har videreutdanning fra Institutt for Mentalisering. Hun har i en årrekke jobbet med barn, ungdom, foreldre og familier i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjen i Norge, Frankrike og USA.

 

Line har videreutdanning innenfor mentaliseringsbasert terapi (MBT) og er sertifisert behandler og veileder. Hun har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av vansker med selvbilde, nære relasjoner, angst, depresjon, traumer og personlighetsforstyrrelser hos barn og voksne. Line kan tilby behandling på norsk, engelsk og fransk.

 

Line jobber i tillegg som veileder og foredragsholder og som forsker ved blant annet Yale Child Study Center i USA.    

 

Epost: Line@akerselvapsykologene.no

 

Psykolog Kristoffer Andersen

Kristoffer Andersen

Psykolog


Kristoffer er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer og Københavns Universitet. Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har arbeidet med ungdom på BUP, samt voksne på både døgnavdeling og DPS.


De siste årene har Kristoffer jobbet med langtids gruppe- og individualterapi ved seksjon for gruppeterapi på Akershus Universitetssykehus.

Han har erfaring med behandling av personlighetsrelaterte problemer, selvfølelse, relasjonelle vansker, rusproblematikk, kriser, angst og depresjon.  

Kristoffer tar videreutdanning i psykoanalytisk psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi. Fra tidligere fullført 3-årig videreutdanning i intensiv korttids psykodynamisk terapi (ISTDP), samt erfaring med mentaliseringsbasert terapi (MBT).


Kristoffer er Honorary Research Associate ved Imperial College London og jobber i perioder som foreleser for psykologistudenter på Høgskolen i Kristiania. 


Han jobber hos Akerselvapsykologene på fredager

 

Epost: ka@akerselvapsykologene.no


Kristoffer Lygren Walther

Kristoffer Lygren Walther

Psykologspesialist og daglig leder

 

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har videreutdanning fra Institutt for aktiv psykoterapi og Institutt for mentalisering.


Han har gjennom mer enn 10 år i spesialisthelsetjenesten opparbeidet seg bred erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, kriser og selvfølelsesproblematikk.


Han har jobbet både med rusproblematikk, med barn og ungdom og med døgnbehandling på DPS samt flere år ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål, da med voksne med personlighetsforstyrrelse, selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker. Han har også lang erfaring fra Kveldspoliklinikken, "Raskere tilbake". Dette er et tilbud til personer som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av jobbrelatert stress.


Han har spesiell kompetanse innenfor korttids psykodynamisk terapi (STDP) og er sertifisert MBT-terapeut og veileder (mentaliseringsbasert behandling) for indviduell- og gruppeterapi. Han har også videreutdanning innen behandling av traumer (EMDR).


Kristoffer er i tillegg kursleder, foredragsholder, gruppeterapeut og veileder. 

 

Epost: Kristoffer@akerselvapsykologene.no

 

Viktoria Fossheim Solum Akerselvapsykologene

Viktoria Fossheim Solum

Psykolog


Viktoria er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge ved Nic Waals Institutt og BUP Øvre Romerike.

 

Viktoria har erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne. Primært jobber Viktoria med individualterapi av kortete eller lengre varighet for voksne og ungdom, samt foreldreveiledning. Hun har særlig kompetanse inne behandling av selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker, angst, livskriser, traumatiske erfaringer og depresjon.

 


Epost: Viktoria@akerselvapsykologene.no

 

Christian Schlüter

Christian Schlüter

Psykologspesialist og faglig leder

 

Christian er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Institutt for mentalisering.


Han har over 20 års erfaring innenfor psykisk helsevern for voksne, og har særskilt kompetanse innen behandling av personlighetsforstyrrelser.


Christian er også lærer, kursleder, foredragsholder og veileder, og har skrevet flere bøker.

 

Epost: Christian@akerselvapsykologene.no

 

Hege-Kristin Ulleberg

Hege-Kristin Ulleberg

Psykologspesialist


Hege er utdannet ved Universitetet i Bergen og ble godkjent spesialist i klinisk psykologi for voksne i 2014. Hun har over 12 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

De siste 6 årene har Hege jobbet ved Vestfold DPS med utredning og behandling av personer som strever med følelser og relasjoner til andre, samt angst, depresjon, rus, spiseproblematikk, selvskading. Hun har også erfaring med behandling av personer i livskriser, lærevansker/adhd, voldsproblematikk eller akutte kriser.

Hege har videreutdanning og lang erfaring i bruk av mentaliseringsbasert terapi (MBT) både i gruppe og individuelt. Hun tar nå en videreutdanning i regi av Institutt for Gruppeanalyse (IGA), samt MBT-veilederutdanning. Hun har tidligere videreutdanning i strukturerte voldsrisikovurderinger (VIVO-I og VIVO-II), i tillegg til en rekke andre kurs. 

Hege jobber både individuelt, med par og med grupper. 

 

Epost: hege@akerselvapsykologene.no

 

Simen Fjellstad Holm

Simen Fjellstad Holm

Psykolog


Simen er utdannet ved University of Essex og Syddansk Universitet. Han jobbet tidligere ved Personlighetspoliklinikken, avd. for Personlighetspsykiatri. Der behandlet han personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, samt angst, depresjon og relasjonelle problemer.


Simen har tidligere jobbet i BUP og i bydel Grünerløkka. Han har erfaring med korttidsterapi, kognitiv terapi, eksponeringsterapi, og aksept- og engasjementterapi (ACT), samt videreutdanning i mentaliseringsbasert terapi (MBT).


Han har tidligere vært skribent i Psykologisk.no, og tilbyr terapi på engelsk. Simen jobber individuelt, med par og med grupper.


Simen deltar i en rekke podcaster om psykisk helse og har være fast huspsykolog på "Pia og psyken". Podcaster 

 

Epost: simen@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Cathrine Omreng Akerselvapsykologene

Cathrine Omreng

Psykolog

Cathrine er en erfaren psykolog med utdannelse fra Aarhus Universitet, Concordia University Montreal og Leiden University. Hun spesialiserer seg innen emosjonsfokusert terapi, og

har bred erfaring med alle aldersgrupper fra sin fartstid i DPS, BUP, kommunehelsetjenesten samt Sunnaas Sykehus.

 

Hun har kompetanse innen emosjonsfokusert terapi, EMDR, mentaliseringsbasert terapi, mindfullness, kognitiv atferdsterapi og dynamisk psykoterapi.

 

Cathrine har særlig erfaring med problemstillinger knyttet til følelser og relasjoner, lav selvfølelse, traumer, rus, søvnvansker, personlighetsforstyrrelser, depresjon og angst.

 

Hun har også erfaring med veiledning og som foredragsholder.


Epost: cathrine@akerselvapsykologene.no

 

Hanna Harbitz

Hanna Harbitz

Psykolog


Hanna er utdannet ved NTNU og Syddanske Universitet. og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten (BUP), med rusproblematikk samt førstelinjetjenesten med ungdom og unge voksne. Hun har også erfaring med behandling av voksne, familier og par.


Spesifikt har hun kompetanse på behandling av tilknytning, selvfølelse og avhengighetsproblematikk, samt traumer, depresjon og angst.


Hanna har erfaring med en lang rekke terapiformer (eksponeringsterapi, emosjonsfokusert terapi). Hun tilbyr indvidual- og parterapi.


Hun går spesialiserende utdanning i regi av Norsk psykologforening. 


Epost: Hanna@akerselvapsykologene.no

 

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175