Foreldrefeilene: Disse barna kan bli
narsissister som voksne

By: vvaragic / iStockphoto

Tekst: KAIA HAUGE NYSTAD. Publisert i VG 16.november 2021

To typer oppdragelsesstiler kan trigge narsissisme hos barnet i voksen
alder, ifølge psykiater.


Narsissist er et begrep som flittig blir brukt i dagligtalen vår. Gjerne når vi omtaler
noen vi synes er egoistisk og hensynsløs.
Mer klinisk forklart er narsissistisk personlighetsforstyrrelse en
beskrivelse av alvorlige avvik ved personligheten. En med denne
personlighets-forstyrrelsen har gjerne et forgylt selvbilde, lite empati for
andre, krever særbehandling og blir lett krenket.


Men hva er grobunnen til personlighetsforstyrrelsen? I samtaler med mennesker som
har fått diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse, viser det seg at foreldrenes
oppdragelsesstil har mer å si enn først antatt.


Og omsorgssvikt er ikke den eneste erfaringen fra barndommen som ser ut til å trigge
narsissisme.


Hvor kommer det fra


Psykiater Alv A. Dahl er en av landets fremste eksperter på narsissistisk
personlighetsforstyrrelse. I boken «Narsissisme» som han har skrevet sammen med
psykolog Pål Grøndahl, tar han for seg foreldres betydning for
personlighetsforstyrrelsen, og hvordan narsissisme oppstår.


– Det er forsket mye på dette, og det hersker diskusjoner i fagmiljøet.
Men vi vet at barn av foreldre med narsissistisk personlighetsforstyrrelse
har en arvelig sårbarhet til å selv få det.


Han viser til tvillingstudier som har blitt gjort både i Norge og i utlandet. Resultatene
fra slike store studier viser at familiemiljøet ikke har størst påvirkningskraft når det
kommer til om noen utvikler personlighetsforstyrrelsen eller ikke.
Psykiater og forfatter Alv A Dahl By: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
– Men i studier som går nærmere inn på enkeltmennesker i psykoterapi, kommer de
selv med andre forklaringer. Da viser det seg at oppvekstmiljøet og foreldrenes
betydning spiller en langt større rolle.


Oppdragelsesstil


I boken beskriver Alv to type oppdragelsesstiler som kan trigge narsissisme hos
barnet i voksen alder, understimulerende og overstimulerende.
For å ta understimulerende først. I boken beskriver Dahl hvordan flere med
narsissistisk personlighetsforstyrrelse forteller om en barndom preget av
omsorgssvikt.
Foreldre som er kalde, fraværende og samtidig svært strenge og med
skiftende disiplin.


Dahl begrunner narsissismen barnet utvikler som en overkompensasjon for
understimulering, og manglende bekreftelse fra foreldre.
Så til den andre, – og muligens mer overraskende oppdragelsesstilen som kan trigge
narsissisme. Overstimulering.
– Foreldre som behandler barnet som om det er mer begavet, flink og mer verdt en
jevnaldrende, er et eksempel på overøsing og overstimulering, forklarer Dahl.
I boken skriver han at flere studier har vist en tydelig sammenheng
mellom foreldres overevaluering av barnet, og barnets grad av
narsissisme.


– Det er ikke uvanlig at dette skjer når foreldre flytter sine egne ambisjoner over på
barnet. Ved å leve gjennom barnet, og hele tiden fortelle barnet hvor ekstraordinært
og begavet barnet er, fører dette til at barnet også tror på det.


Han presiserer at å overstimulere barnet ikke er det samme som å skryte av en bra
presentasjon på et idrettsstevne, eller det å være kjærlig.
– Det handler om graden av det, og at det skjer vedvarende gjennom barndommen.
Andre trekk ved den overstimulerende oppdragerstilen, er mangel på grenser.
– Mange foreldre som får barn med narsissistiske trekk mangler klare
grenser, og sliter med å finne sin plass i foreldrerollen. Dermed blir
rollen som forelder og barn utydelig, spesielt for barnet.
Her spiller også en annen svært viktig faktor inn: Foreldrekompetanse.
– Det sier noe om hvor flinke foreldrene er til å gi god og konsistens
barneoppdragelse. Enten om de forsømmer og ikke setter nok klare grenser for
barnet, eller om de er unormalt og urimelig strenge.


Diagrammet


Foreldrekompetanse-diagrammet illustrerer hvordan kombinasjonen av barnets
temperament og personlighet spiller sammen med foreldrenes kompetanse til å være
omsorgspersoner.
– Et lett barn er et barn som hører på foreldrene og er tilpasningsdyktig.
Kombinert med god foreldrekompetanse har barnet de beste
forutsetningene for å utvikle seg normalt og klare seg godt, sier Dahl.
Det samme gjelder lette barn som har foreldre med dårlig foreldrekompetanse, eller
mer egenrådige og trassige barn som har foreldre med god foreldrekompetanse.
– Selv om disse barna er mer utsatt for å møte utfordringer i livet, har de
forutsetninger for å klare seg godt.
Ifølge Dahl er det barna som sliter med temperament og egenrådighet i kombinasjon
med dårlig foreldrekompetanse som kan få problemer.
– Det er flere i psykiatrien som har tatt utgangspunktet i denne kombinasjonen.
Derfor er det flere programmer i norsk barnepsykiatri som fokuserer på å heve
foreldrekompetansen til omsorgspersoner.


Foreldre med narsissisme


Barn av foreldre med narsissisme er som nevnt arvelig sårbare for å selv få
personlighetsforstyrrelsen. Men hvordan er det å være barn av en forelder med
diagnosen?
Psykologspesialist og faglig leder ved Akerselvapsykologene, Christian Schlüter,
forteller hvordan barn av narsissister kan oppleve å bli en forlengelse av foreldrenes
egen narsissisme.
– Barn kaster gjerne glans over sine foreldre, og det er naturlig. I en narsissistisk
utgave blir barn utelukkende brukt for å kaste et reflekterende lys over foreldrene.
Han forteller at foreldrene i den narsissistiske utgaven er opptatt av barnets
prestasjoner, ytre kjennetegn eller hvordan de blir oppfattet av andre.
– Barnet blir med andre ord ikke elsket for den de er, men for hva de har å vise frem.

Psykologspesialist og faglig leder ved Akerselvapsykologene, Christian Schlüter By: Åsmund Lahaug

– Hvordan kan barn av narsissister bli påvirket?


– Det handler om graden av narsissisme, men alvorlig narsissisme vil definitivt prege
et barn, forteller Schlüter. De vil føle seg i veien, uviktige eller verdiløse.
Han forteller at det er typisk at barnet får en dyp følelse av ikke å være god nok, og
alle mulige kompenseringer for den følelsen.
– Det er dette vi kaller narsissistisk image eller et falsk selv. Mange vil slite med
selvfølelsen og blir avhengige av ytre påfyll. Det kan for eksempel dreie seg om
bekreftelse eller et ekstra stort behov for oppmerksomhet.
Også identitetsvansker, tilknytningsproblemer, tomhet, skam og depresjoner blir også
listet opp som ettervirkninger.


– Er barna bortskjemte utvikler de gjerne berettigelse og empatisvakhet, noe som
også skaper problemer. Noen barn kopierer sine foreldrene og utvikler selv
narsissistiske trekk eller atferd.
– Kan noen med narsissistisk personlighetsforstyrrelse være gode omsorgspersoner
som får sunne barn?
– Det avhenger blant annet om tilgangen på andre omsorgspersoner, som er varme og
som kan korrigere, sier Schlüter. Noen foreldre er klar over sine mangler, og forsøker
så godt de kan å kompensere. Noen barn er av ulike grunner også mer
motstandsdyktige.


Han legger også til at alt ved narsissisme som ikke er negativt.
– Ellers finnes det positive sider som ambisjoner, at en ikke skal høre for mye på
andre, og at det er lov å tro på seg selv, samt å forfølge egne mål.

Vi er en privat psykologklinikk lokalisert ovenfor Grünerløkka.


Ta kontakt på post@akerselvapsykologene.no 

Parterapi

Det er vanlig at det oppstår konflikter i parforholdet, og noen ganger blir de så fastlåste at en kan trenge hjelp for å komme ut av dem.


Les mer

Indvidualterapi

Individualterapi er ingen mystisk sak. Det handler om å snakke sammen, tørre å være åpen og å være mottakelig for endring.


Les mer

Gruppeteapi

Vi starter høsten 2021 to nye  samtalegrupper.

Les mer

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175